Географія

Тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО з географії

Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Способи зображення Землі

Тема 2. Літосфера та рельєф

Тема 3. Атмосфера та клімат

Тема 4. Гідросфера

Тема 5. Біосфера. Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі

Тема 6. Предмет вивчення географії материків та океанів. Океани

Тема 7. Африка

Тема 8. Австралія. Антарктида

Тема 9. Південна Америка, Північна Америка

Тема 10. Євразія

Тема 11. Фізична географія України. Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну

Тема 12. Природні умови і ресурси України. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

Тема 13. Кліматичні умови та ресурси. Внутрішні води та водні ресурси. Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ

Тема 14. Природно-територіальні комплекси України: природні комплекси рівнин, гір, морів. Використання природних умов і ресурсів та їх охорона

Тема 15. Соціально-економічна географія україни як наука. Населення України

Тема 16. Господарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість України: паливна промисловість, електроенергетика, металургія

Тема 17. Промисловість України:машинобудування, хімічна промисловість, лісова та деревообробна, будівельних матеріалів, легка та харчова промисловості

Тема 18. Сільське господарство. Транспорт. Соціальна сфера

Тема 19. Економічні райони

Тема 20. Соціально-економічна географія світу як наука. Сучасна політична карта світу. Населення

Тема 21. Географія світових природних ресурсів. Світове господарство. Глобальні проблеми людства

Тема 22. Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу. Загальна характеристика країн Європи. Німеччина. Велика Британія. Франція. Італія. Польща. Білорусь. Росія

Тема 23. Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія. Країни Америки. Сша, Канада

Тема 24. Загальна характеристика країн Латинської Америки, Африки, Австралії та країн Океанії

Тренувальний тест у форматі ЗНО