Тренувальні тести ЗНО з усіх предметів

Математика. Контрольний тест. Поглиблений рівень

Лимит времени: 0

Навигация (только номера заданий)

0 из 35 заданий окончено

Вопросы:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35

Информация

Тренувальний тест повністю відповідає структурі та вимогам зовнішнього незалежного оцінювання. Бажаємо успіху!

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается...

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: 0 из 35

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали 0 из 0 баллов (0)

Рубрики

 1. Нет рубрики 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 1. С ответом
 2. С отметкой о просмотре
 1. Задание 1 из 35
  1.

  Знайдіть   якщо A (2; –3; –1), C (3; 1; –2).

  Правильно

  Неправильно

 2. Задание 2 из 35
  2.

  Знайдіть значення похідної функції  

  Правильно

  Неправильно

 3. Задание 3 из 35
  3.

  Розвʼяжіть нерівність (х ‒ 3)2 < (х ‒ 2)(х + 2) ‒ 6х.

  Правильно

  Неправильно

 4. Задание 4 из 35
  4.

  Знайдіть суму натуральних трицифрових чисел, кратних 4.

  Правильно

  Неправильно

 5. Задание 5 из 35
  5.

  Знайдіть область визначення функції  

  Правильно

  Неправильно

 6. Задание 6 из 35
  6.

  Із центра О правильного шестикутника АВСDFK

  проведено перпендикуляр , = √2 см.

  Знайдіть відстань від точки S до прямої АВ,

  якщо висота трикутника СОD дорівнює √2 см.

  Правильно

  Неправильно

 7. Задание 7 из 35
  7.

  Розвʼяжіть рівняння sin2x = 3cos2x.

  Правильно

  Неправильно

 8. Задание 8 из 35
  8.

  Скільки різних прямих можна провести через 9 даних точок,

  з яких жодні три не лежать на одній прямій?

  Правильно

  Неправильно

 9. Задание 9 из 35
  9.

  Із поданих чисел оберіть число, яке ділиться і на 3, і на 5:

  Правильно

  Неправильно

 10. Задание 10 из 35
  10.

  Розвʼяжіть нерівність 0,43 – x ≤ 0,16x.

  Правильно

  Неправильно

 11. Задание 11 из 35
  11.

  Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника,

  якщо один із його катетів дорівнює 8 см,

  а проекція цього катета на гіпотенузу — 4 см.

  Правильно

  Неправильно

 12. Задание 12 из 35
  12.

  Знайдіть значення виразу  

  Правильно

  Неправильно

 13. Задание 13 из 35
  13.

  Якщо графік функції у = х2 перенести

  на 1 одиницю вниз уздовж осі у, то отримаємо графік функції

  Правильно

  Неправильно

 14. Задание 14 из 35
  14.

  Знайдіть обʼєм циліндра,

  якщо розгортка його бічної поверхні — квадрат зі стороною a.

  Правильно

  Неправильно

 15. Задание 15 из 35
  15.

  Скількома способами можна скласти список із девʼяти прізвищ?

  Правильно

  Неправильно

 16. Задание 16 из 35
  16.

  Подайте у вигляді многочлена вираз (2x – 7y)2 + (2x + 7y)2 – 8x2.

  Правильно

  Неправильно

 17. Задание 17 из 35
  17.

  Побудуйте графік функції y= – x + 1.

  Правильно

  Неправильно

 18. Задание 18 из 35
  18.

  Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка

  функції y = 15x2 – 3х + 2 у точці з абсцисою х0 = 2.

  Правильно

  Неправильно

 19. Задание 19 из 35
  19.

  Розвʼяжіть рівняння  

  Правильно

  Неправильно

 20. Задание 20 из 35
  20.

  Знайдіть координати точки, яка лежить на осі у

  і рівновіддалена від точок А(4; -1; 3) і В(1; 3 ;0).

  Правильно

  Неправильно

 21. Задание 21 из 35
  21.

  Установіть відповідність між арифметичною прогресією та її різницею

  Элементы сортировки
  • 2
  • -4
  • 3
  • 6
  • 5
  • 1; 3; 5; 7; … .
   • ‒1; ‒5; ‒9; ‒13; … .
    • ‒12; ‒9; ‒6; ‒3; … .
     • ‒15; ‒9; ‒3; 3 ;… .
      Правильно

      Неправильно

     • Задание 22 из 35
      22.

      Установіть відповідність між функціями,

      заданими формулами, та їхніми властивостями.

      Элементы сортировки
      • Найбільше значення функції дорівнює 1 при <img src="https://iznotest.info/wp-content/uploads/2017/02/23V.gif" alt="" width="134" height="38" class="alignnone size-full wp-image-1289">
      • Функція парна
      • Функція не має найбільшого значення
      • Найменший додатний період функції дорівнює
      • Функція є зростаючою на всій області визначення
      • y = sinx
       • y = cosx
        • y = tgx
         • y = sin3x
          Правильно

          Неправильно

         • Задание 23 из 35
          23.

          Установіть відповідність між тілами обертання

          та формулами для обчислення їх обʼєму.

          Элементы сортировки
          • V = πR2H
          • циліндр
           • конус
            • зрізаний конус
             • сфера
              Правильно

              Неправильно

             • Задание 24 из 35
              24.

              Установіть відповідність між раціональними виразами

              та раціональними дробами, рівними на всій їх області визначення.

              Элементы сортировки
              • а
              • -а-b
              • b
                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 25 из 35
                  25.

                  Розвʼяжіть систему рівнянь   та знайдіть суму х0+у0для одержаного розвʼязку (х0;у0) системи рівнянь.

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 26 из 35
                  26.

                  Основа піраміди — трикутник зі сторонами 6 см, 25 см і 29 см.

                  Знайдіть площу (у см2) перерізу, який проходить паралельно площині основи

                  і ділить висоту піраміди у відношенні 1:3, рахуючи від вершини піраміди.

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 27 из 35
                  27.

                   

                  За три дні продали 320 коробок цукерок.

                  За перший день продали 40% цієї кількості, за другий —  решти.

                  Скільки відсотків усіх коробок цукерок продали за другий день?

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 28 из 35
                  28.

                  У прямокутному трикутнику

                  Знайдіть площу трикутника АBС (в см2).

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 29 из 35
                  29.

                  Фермер засіяв пшеницею три поля, загальна площа яких 1800 га.

                  Площа першого поля становить 50% площі другого,

                  а площа третього більша від площі першого в 3 рази.

                  Яка площа (в гектарах) найбільшого поля?

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 30 из 35
                  30.

                  У прямокутному трикутнику  Знайдіть AB (у см)

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 31 из 35
                  31.

                  Обʼєм паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 дорівнює 18.

                  Знайдіть обʼєм трикутної піраміди ABCB1.

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 32 из 35
                  32.

                  Осьовий переріз конуса — прямокутний трикутник,

                  площа якого дорівнює 9 см2.

                  Знайдіть обʼєм V конуса у см3, у відповідь запишіть  

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 33 из 35
                  33.

                  У кулі проведено площину,

                  що перпендикулярна до діаметра і ділить його на частини 6 см і 12 см.

                  Знайдіть обʼєм V меншої з двох отриманих частин кулі (у см3).

                  У відповідь запишіть 

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 34 из 35
                  34.

                  У похилій трикутній призмі відстані

                  між бічними ребрами дорівнюють 37 см, 15 см і 26 см,

                  а бічна поверхня рівновелика перпендикулярному перерізу.

                  Знайти бічне ребро призми (у см).

                  Правильно

                  Неправильно

                 • Задание 35 из 35
                  35.

                  Розвʼяжіть рівняння 

                  Правильно

                  Неправильно

                 Exit mobile version